Advies – Jaren 30 woning Landgraaf

De opdrachtgever woont graag in deze woning, maar mist op dit moment ruimte. De bestaande bijkeuken is te krap en er mist een aparte kantoorruimte. Is er een mogelijkheid om te verbouwen, en zo ja, wat zijn de mogelijkheden en kan dit met ons budget? Een andere en laatste optie zou zijn om te verhuizen naar een grotere woning. Ik ben aan de slag gegaan met al hun wensen en eisen en tot de conclusie gekomen dat een mooie uitbouw zeker mogelijk is.


Ruimte slim benutten

Een uitbreiding aan de rechterzijde van het woonhuis is relatief eenvoudig te realiseren. Op dit moment wordt de grote oprit nauwelijks gebruikt, dus deze oppervlakte wordt niet gemist als er op die plek uitgebreid wordt. De bestaande uitbouw kan gesloopt worden en opnieuw (groter) worden opgebouwd. Constructief hoeven er geen grote ingrepen gedaan te worden aan de bestaande zijgevel van het woonhuis, omdat de bestaande doorbraken gebruikt kunnen worden.

In de uitbouw kan een ruime bijkeuken voorzien worden en via een aparte trap en voordeur is het kantoor bereikbaar. Met het oog op een mogelijke verkoop in de toekomst, is een zelfstandige kantoor- en of werkruimte aan te raden. Deze verbouwing, mits niet al te complex uitgevoerd, past in het budget van de opdrachtgever.